NEN

NEN, Nederlands Normalisatie-Instituut, begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten en publiceert deze. Goede afspraken over deze zaken zijn van belang, denk maar eens aan brandveiligheid en terrorismebestrijding. Om het gebruik van normen en ander soortige afspraken te bevorderen, geeft NEN zowel online als offline trainingen en advies. Met belangstelling voor online examenafname koos NEN voor een samenwerking met Eureka. Al een aantal jaar vindt de afname van examens in-company plaats, maar in de toekomst ziet NEN mogelijkheden om gebruik te maken van de landelijke dekking Eureka examenlocaties. Joyce Marijnissen, productmanager en L&D professional, deelt haar ervaringen met Eureka.

Online examenafname “een vak apart”

Het verzorgen van trainingen is voor NEN een specialiteit, maar het afnemen van een examen in een online omgeving bleek toch een ‘vak apart’. “Online examenafname was voor ons nieuw en we zijn simpelweg gaan zoeken welke partijen er op dat moment waren die voldeden aan ons wensenlijstje. We vonden twee partijen in Nederland en die heb ik benaderd. Eureka was de partij die het snelst en adequaatst reageerde. Ook hadden ze een goed verhaal.” Volgens Joyce Marijnissen wordt examenafname op dit moment in-company afgenomen om de verbinding van de kandidaten met NEN te stimuleren. “Omdat we de relatie met onze kandidaten belangrijk vinden en voor het eerst trainingen in combinatie met een formeel examen afnamen, wilden we dat de afname een zichtbare link had met onze organisatie.”

Gemakkelijk en veilig digitaal toetsen

NEN was op zoek naar een afnamepartner die hen kon ontzorgen in alle praktische aspecten tijdens de examenafname, inclusief het installeren van de laptops. Een andere belangrijke eis was de informatiebeveiliging. “We hebben specifiek gevraagd of de afname conform de eisen van ISO 27001 gebeurt. We zijn niet voor niets een norminstituut. Zeker met examens wil je niet dat de vragen veranderd of gedeeld kunnen worden.” Als Joyce Marijnissen haar ervaringen zou moeten beschrijven, is ze meer dan tevreden over de werkwijze van Eureka. Haar verwachtingen zijn dan ook uitgekomen. “Eureka is altijd op tijd met de juiste mensen en spullen. Ze sluiten de apparatuur aan en zorgen dat het werkt. Dit is fijn aangezien wij geen standaard ruimtes hebben waar deze spullen al staan.”

Geen stress voor de kandidaat

Joyce Marijnissen vindt het cruciaal dat de kandidaat zich in vertrouwde handen voelt. “Een digitale afname mag geen stress toevoegen, want de kandidaat is op voorhand al een beetje zenuwachtig. Ofwel: Alles is voor elkaar, de techniek werkt en de uitslag is betrouwbaar.”

Joyce Marijnissen
Productmanager en L&D professional

NEN

“Eureka begrijpt altijd goed wat we willen, vraagt naar onze eisen en toetst of we elkaar goed begrepen hebben. Het klinkt allemaal erg positief, maar dat ben ik ook. Ik ben heel blij met onze samenwerking.” 

Vragen over onze dienstverlening?

Vraag via onderstaande button meer informatie aan of neem direct telefonisch contact op.

Deze opdrachtgevers gingen je voor