Principes van persoonscertificatie

Het proces voor persoonscertificatie kent een gezonde rolverdeling op basis van de principes uit de internationale norm ISO 17024 voor Persoonscertificatie. Certificatie heeft als intentie(doel) het zorg dragen dat alle belanghebbenden vertrouwen hebben dat het behaalde resultaat aan alle gespecificeerde eisen (schema) voldoet. Eureka draagt zorg voor de onafhankelijke en onpartijdige toetsing binnen haar eigen landelijke netwerk van examen locaties. Meestal wordt persoonscertificatie ingezet in situaties waarbij zowel kennis als vaardigheden getoetst dient te worden. Eureka Examens neemt de kennistoetsing af en zorgt voor erkenning van de deelnemer.

 • Onafhankelijke toetsing

 • Onpartijdige toetsing

 • Bewaking van competenties

 • Bewaking van kwaliteit

 • Bewaking van transparantie

Register

Persoonscertificaten worden opgenomen in verschillende registers. In deze registers kunt u o.a. de geldigheidsduur van uw certificaat bekijken.

Schemabeheer

De organisatie die de inhoud gaat bepalen en beheren voor de profielen, zal over het algemeen de rol van schema eigenaar vervullen. Dit is een formele status en kent verantwoordelijkheden, zoals toezicht houden op de certificerende instelling en leiding geven aan de schemacommissie. Zij zorgt tevens in samenwerking met Eureka voor een omschrijving van de vereisten voor het behalen van een certificaat.

Schemacommissie
De vereisten waaraan een deelnemer moet voldoen (aantonen conformiteit) om het certificaat te behalen zijn vastgelegd in het certificatieschema. Hierin wordt verwezen naar zogenaamde eindtermen (criteria). Deze eindtermen worden concreet omschreven en geven weer waar de deelnemer minimaal aan moet voldoen. Om de eindtermen vast te stellen dient er een schemacommissie te worden samengesteld. De schemacommissie borgt het maatschappelijke draagvlak en relevantie van de vereisten in het schema en kent de volgende samenstelling:

 • Een of twee vertegenwoordigers van een eindgebruiker;
 • Een of twee vertegenwoordigers van een directe klant;
 • Een vertegenwoordiger van de schemabeheerder;
 • Een vertegenwoordiger van een uitvoerende examencommissie.

Examencommissie

Om te komen tot toetsing van de criteria waaraan een kandidaat moet voldoen, zal de opdrachtgever in samenspraak met Eureka een examencommissie samenstellen. Binnen deze commissie wordt bepaalt hoe het examen er uit komt te zien, de zogenaamde matrijs (aantal vragen, puntenverdeling, tijdsduur enzovoorts). Op basis van deze vaststelling dient er een examen ontwikkelt te worden door de toetsdeskundige. De ontwikkelde vragen worden vastgesteld door deze commissie. De examencommissie bestaat uit:

 • Een vertegenwoordiger van de schemabeheerder
 • Een toetsdeskundige

Vragen over onze dienstverlening?

Vraag via onderstaande button meer informatie aan of neem direct telefonisch contact op.

Deze opdrachtgevers gingen je voor