Klantervaringen

Eureka werkt voor veel verschillende opdrachtgevers binnen een diversiteit aan vakgebieden. Naast de ondersteuning in de stap naar digitaal toetsen en het landelijk afnemen van vakgerichte examens, is Eureka actief binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo nemen we op grote schaal de wettelijke verplichte examens voor de generieke vakken af, ook wel bekend als de centrale examens en instellingsexamens. Het betreft hier de onderdelen Nederlands, Engels en rekenen. Iedere Eureka examenlocatie beschikt over een gespreksruimte, waardoor je ook bij Eureka terecht kunt voor mondelinge examens. Lees hieronder hoe opdrachtgevers de dienstverlening van Eureka ervaren!